XVII Festiwal Nauki

  naukowe innowacje dla zdrowia

  26 i 28 września

  Wycieczki

  Warsztaty

  Pokazy

  Wykłady

  Konkursy z ciekawymi
  nagrodami

  >> czytaj więciej

  O projekcie

  Informacje ogólne

  W maju 2009 r., w ramach konkursu dla Działania 2.1 " Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym", Priorytet II „Infrastruktura sfery B+R” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu POIG.02.01.00-14-059/09 pt. Wieloprofilowa modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym otrzymując ocenę 83.00/100 pkt.

   

  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28.12.2010 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 823 165 zł, co  stanowi 100% wydatków kwalifikowanych, z czego 85% pochodzi ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na październik 2013 r. Funkcję kierownika projektu pełni prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska.

   

  Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i konkurencyjności badań naukowo rozwojowych sieci współpracujących ze sobą wiodących Pracowni IPCZD prowadzących komplementarne badania naukowe w głównych obszarach badawczych Instytutu poprzez wsparcie rozwoju ich infrastruktury. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

  • modernizację istniejącej w Pracowniach aparatury badawczej;
  • zakupienie nowej aparatury badawczej, przy czym nowa aparatura będzie komplementarna w stosunku do tej już posiadanej;
  • rozszerzenie prowadzonych w Pracowniach badań w oparciu o nową infrastrukturę;
  • poszukiwanie nowych partnerów prowadzonych badań.

   

   

   
  Strona główna :: Dodaj do ulubionych :: Kontakt :: Logowanie
  Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00